Korte terugblik › Trails

TRAILS

Korte terugblik

In 2004 zijn we begonnen met de eerste meting op de basisschool.

In de eerste meting werd gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen, namelijk jullie zelf, jullie ouders en jullie leerkrachten. Iedereen vulde vragenlijsten in: jij over hoe je je voelde en hoe je vond dat je met anderen omging, je ouders over jouw gedrag thuis en jouw ontwikkeling en je leerkracht over jouw gedrag op school. Daarnaast werd er een intelligentietest bij je afgenomen en deed je mee aan een neuropsychologisch onderzoek op de computer. Ook werd er speeksel van jou verzameld. In speeksel zit namelijk een stresshormoon, dat cortisol heet. Daarnaast werden nog andere lichamelijke metingen gedaan, zoals het meten van je lengte, gewicht en huidplooien. Jullie ouders hebben tijdens de eerste meting ook vragenlijsten ingevuld. Daarnaast zijn je ouders ook nog geïnterviewd.

In 2006 zijn we gestart met de tweede meting. Ook toen maakten we gebruik van verschillende informatiebronnen. Uiteraard jullie zelf weer, je (biologische) ouders en/of verzorgers, je oudste broer of zus (als die 10 jaar of ouder was) en je leerkracht werden benaderd. Ook toen vulden al deze mensen uitgebreide vragenlijsten in. Bij jullie is daarnaast nog bloed geprikt en zijn je lengte, gewicht, huidplooien en je hoofdomvang gemeten. Bij je biologische ouders werd ook nog wangslijmvlies afgenomen.

Van september 2009 tot eind 2010 deden we de derde meting. Voor de meesten van jullie bestond dit uit een vragenlijst en lichamelijke metingen. Een aantal van jullie deed mee aan 'TRAILS-Extra!', een uitgebreid aanvullend onderzoek waarin we testten hoe je lichaam reageert op verschillende situaties. Dit deden we onder andere door speeksel te verzamelen en je hartslag en bloeddruk te meten. Je ouders en je mentor van school werden in de derde meting ook benaderd voor het invullen van een vragenlijst.

De vierde meting vond plaats van september 2012 tot april 2014. In deze meting hebben zowel jullie als jullie ouders een vragenlijst ingevuld. Daarnaast werden er verschillende interviews gehouden tijdens deze meting. Hier werd gevraagd naar wat jullie allemaal hadden meegemaakt in de afgelopen jaren. Daarnaast werd een groot aantal vragen gesteld over je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een aantal van jullie heeft daarnaast nog een interview gedaan waarin ook enkele taken moesten worden uitgevoerd. Ook werd bij iedereen de lengte en het gewicht gemeten met daarnaast nog de taille- en heupomvang.

In september 2015 is de vijfde meting van start gegaan. Het doel van de vijfde meting was om inzicht te krijgen in de aspecten die van invloed zijn geweest op het beloop van je lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. De tienerjaren liggen inmiddels achter je en het volwassen leven ligt voor je. Wat doet dit met je? Heb je minder problemen gekregen of juist meer? In deze belangrijke overgang van tienerjaren naar een volwassen leven zijn we erg benieuwd naar het traject dat je hebt afgelegd. Met jouw informatie, samen met die van mensen in je omgeving, krijgen we inzicht in aspecten die van invloed zijn op je ontwikkeling. Op die manier lever je samen met alle andere TRAILS deelnemers belangrijke informatie over de ontwikkeling van de kindertijd tot in de volwassenheid. Op 1 januari 2017 is de meting afgerond.