Meetmomenten › Trails

TRAILS

Meetmomenten

Het onderzoek bestaat uit vier verschillende metingen

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap tot aan het moment dat de baby 3 maanden oud is vragen we beide ouders wekelijks enkele vragen te beantwoorden over hoe het gaat. Deze vragen kunnen via de smartphone, tablet of op papier beantwoord worden.

Baby 3 maanden

Als de baby 3 maanden oud is plannen we een huisbezoek voor een interview met de biologische moeder. Het interview gaat over:

  • de zwangerschap
  • de bevalling
  • slaap-en huilpatroon van de baby
  • zorgpatroon voor de baby
  • meegemaakte levensgebeurtenissen

Daarnaast gaan we de bewegingen van de baby en de ouder-baby interactie observeren door middel van video-opnamen. De bewegingen van de baby rond de leeftijd van 3 maanden geven namelijk een eerste indruk van de ontwikkeling van het kind. De video-opnamen zullen worden gemaakt door een getrainde onderzoeksmedewerker.

Enkele weken voorafgaand aan het huisbezoek vragen we beide ouders een uitgebreidere vragenlijst in te vullen.

Peuter 30 maanden

Als de peuter 2½ jaar oud is zal nogmaals een vragenlijst worden voorgelegd aan beide ouders. We plannen weer een huisbezoek, waarbij de ouder-peuter interactie geobserveerd wordt met behulp van video-opnamen. Daarnaast worden er enkele eenvoudige taakjes en spelletjes met de peuter gedaan om zijn of haar ontwikkeling na te gaan. Verder is er weer een interview voor de biologische moeder en meten we de bewegingen van de peuter middels bewegingsmeters.

Kleuter 54 maanden

De laatste meting (als de kleuter 4½ jaar oud is) bestaat uit een vragenlijst voor beide ouders. Daarnaast zal ook de leerkracht van de kleuter gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen.