Meetmomenten › Trails

TRAILS

Meetmomenten

Het onderzoek bestaat uit vier verschillende metingen

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap tot aan het moment dat de baby 3 maanden oud is vragen we beide ouders wekelijks een paar vragen te beantwoorden over hoe het gaat. Deze vragen kunnen via de smartphone, tablet of op papier beantwoord worden.

Baby 3 maanden

Als de baby 3 maanden oud is plannen we een huisbezoek in voor een interview over de zwangerschap en de bevalling. Daarnaast gaan we de bewegingen van de baby en de ouder-baby interactie observeren door middel van een video-opname. De bewegingen van de baby rond de leeftijd van 3 maanden geven namelijk een eerste indruk van de ontwikkeling van het kind. Deze video-opname zal gemaakt worden door een getrainde onderzoeksmedewerker. Enkele weken voorafgaand aan het huisbezoek vragen we beide ouders een uitgebreidere vragenlijst in te vullen.

Peuter 24 maanden

Als de peuter 2 jaar oud is zal nogmaals een vragenlijst voorgelegd worden aan beide ouders. Het invullen van deze vragenlijst neemt gemiddeld een uur in beslag. Ook deze keer plannen we een huisbezoek in, waarbij de ouder-peuter interactie geobserveerd wordt met behulp van een video-opname. Daarnaast worden er enkele eenvoudige taakjes en spelletjes met het kind gedaan om zijn of haar ontwikkeling na te gaan.

Kleuter 48 maanden

De laatste meting, als het kind vier jaar oud is, bestaat alleen uit een vragenlijst voor beide ouders.