Meetmomenten › Trails

TRAILS

Meetmomenten

Het onderzoek bestaat uit vijf verschillende metingen

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap tot aan het moment dat de baby 3 maanden oud is vragen we beide ouders wekelijks enkele vragen te beantwoorden over hoe het gaat. Deze vragen kunnen via de smartphone, tablet of op papier beantwoord worden.

Baby 3 maanden

Als de baby 3 maanden oud is plannen we een huisbezoek voor een interview met de biologische moeder. Het interview gaat over:

  • de zwangerschap
  • de bevalling
  • slaap-en huilpatroon van de baby
  • zorgpatroon voor de baby
  • meegemaakte levensgebeurtenissen

Daarnaast gaan we de bewegingen van de baby en de ouder-baby interactie observeren door middel van video-opnamen. De bewegingen van de baby rond de leeftijd van 3 maanden geven namelijk een eerste indruk van de ontwikkeling van het kind. De video-opnamen zullen worden gemaakt door een getrainde onderzoeksmedewerker.

Enkele weken voorafgaand aan het huisbezoek vragen we beide ouders een uitgebreidere online vragenlijst in te vullen.

Peuter 30 maanden

Als de peuter 2½ jaar oud is zal nogmaals een online vragenlijst worden voorgelegd aan beide ouders. We plannen weer een huisbezoek, waarbij de ouder-peuter interactie geobserveerd wordt met behulp van video-opnamen. Daarnaast worden er enkele eenvoudige taakjes en spelletjes met de peuter gedaan om zijn of haar ontwikkeling na te gaan. Verder is er weer een interview voor de biologische moeder en meten we de bewegingen van de peuter middels bewegingsmeters. Ook nemen we wangslijmvlies af bij het kind en de ouders.

Kleuter 54 maanden

Als de kleuter 4½ jaar oud is, wordt wederom een online vragenlijst aan de ouders voorgelegd. Daarnaast plannen we een huisbezoek voor een interview, ouder-kind interactiespelletjes en een interview met het kind door middel van een poppenspel. Hierbij maken we gebruik van twee handpoppen en gaan dan in gesprek over situaties thuis, op school en met vriendjes. We nemen weer wangslijmvlies af bij het kind en de ouders. Daarnaast zal de leerkracht van de kleuter gevraagd worden om een online vragenlijst in te vullen.

Kind 72 maanden

Als het kind 6 jaar oud is herhalen we de kleutermeting welke bestaat uit het invullen van online vragenlijsten, het huisbezoek met daarin een interview, ouder-kind interactiespelletjes en het poppenspel. Ook zal de leerkracht van het kind weer worden gevraagd een online vragenlijst in te vullen. We doen deze meting geen wangslijmvliesafname.