Belang van het onderzoek › Trails

TRAILS

Belang van het onderzoek

De volgende generatie

Sinds TRAILS is gestart zijn er enorm veel kenmerken van deelnemers in kaart gebracht. Nu de volgende generatie zich begint aan te dienen, is er een unieke gelegenheid om vast te stellen hoe deze kenmerken van TRAILS-deelnemers samenhangen met de ontwikkeling van hun kinderen en de manier waarop ouders en kinderen met elkaar omgaan. Wat maakt dat het goed of minder goed gaat met jouw kinderen? Als het niet zo goed gaat, wat helpt dan om er weer bovenop te komen? Welke kenmerken van kinderen zijn lastig voor hun ouders en hoe gaan ze daar mee om?

Dit kan belangrijke kennis opleveren die ingezet kan worden om problemen bij kinderen of hun ouders te voorkomen of te behandelen wanneer dat nodig is. We weten dat er veel in het leven van ouders verandert als ze een kind krijgen en dat de ouders heel erg belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een kind, maar precieze kennis hierover ontbreekt en is hard nodig voor toekomstige generaties.