Meting zes › Trails

TRAILS

Meting zes

Begin 2016 is de zesde meting voor de deelnemers van het bevolkingscohort van start gegaan. 

Deze keer bestaat de meting alleen uit een vragenlijst (dus geen interview) voor de deelnemers, een vragenlijst voor hun ouders of verzorgers en een vragenlijst voor hun eventuele partners. De vragenlijsten zijn nagenoeg hetzelfde als tijdens de vijfde meting met een paar extra onderdelen over depressieve klachten, sociaal gedrag en het gebruik van internet en sociale media.

Tot nu toe verstuurden we de vragenlijsten met enige tussenpozen in delen van ongeveer 500 deelnemers tegelijk. Bij deze zesde meting zullen we alle deelnemers en hun ouders/verzorgers in één keer aanschrijven via e-mail.

Voor ons is het van essentieel belang om over de juiste e-mailadressen te beschikken. Van de meeste deelnemers hebben we het e-mailadres. Alle ouders/verzorgers hebben onlangs een brief van ons ontvangen met het verzoek om hun huidige e-mailadres aan ons door te geven. Zij kunnen dat op verschillende manieren doen:

  • via internetlink (ontvangen per brief)
  • telefonisch via telefoonnummer: 050-3618474
  • via de e-mail: trails@umcg.nl
  • of door het bijgevoegde formulier in te vullen en naar ons terugsturen in de antwoordenvelop (geen postzegel nodig)