Terugblik meting zes › Trails

TRAILS

Terugblik meting zes

De zesde meting voor de deelnemers van het bevolkingscohort. Begin 2016 gestart en eind december 2016 afgerond

Deze keer bestond de meting alleen uit een vragenlijst (dus geen interview) voor de deelnemers, een vragenlijst voor hun ouders of verzorgers en een vragenlijst voor hun eventuele partners. De vragenlijsten waren nagenoeg hetzelfde als tijdens de vijfde meting met een paar extra onderdelen over depressieve klachten, sociaal gedrag en het gebruik van internet en sociale media.

Tot nu toe verstuurden we de vragenlijsten met enige tussenpozen in delen van ongeveer 500 deelnemers tegelijk. Bij de zesde meting hebben we alle deelnemers en hun ouders/verzorgers in één keer aangeschreven via e-mail.

Onder alle deelnemers van de zesde meting die de (online) vragenlijst volledig hebben ingevuld vóór 1 september 2016 is een loterij gehouden (net als bij de voorgaande metingen) met FANTASTISCHE prijzen! De gelukkige winnaars zijn allemaal ingelicht. Van harte gefeliciteerd met de prijzen!