Huidige stand van zaken › Trails

TRAILS

Huidige stand van zaken

Het bevolkingscohort heeft zes metingen van TRAILS achter de rug. Door een toekenning van een subsidie uit het Vernieuwingsfonds van het NWO aan Prof. Ute Bültmann, zijn we in de zomer van 2019 een zevende meting gestart.

In 2017 stuurde TRAILS alle deelnemers van het bevolkingscohort een brief om te bedanken voor alle hulp. En een factsheet met een kleine selectie uit de grote hoeveelheid kennis die ons onderzoek heeft opgeleverd. Al dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de bijdrage van alle deelnemers.

We hopen in de toekomst nog meer metingen te gaan doen om na te gaan hoe het onze deelnemers verder vergaat in het leven. We doen ons uiterste best dit voor elkaar te krijgen.

We besteden (naast de reguliere metingen) ook aandacht aan de volgende generatie! Nu en de komende jaren zullen we nagaan wie van de TRAILS-deelnemers vader of moeder is of wordt en deze 'nieuwe lichting' willen we zo goed mogelijk in kaart brengen. Meer weten? Ga naar TRAILS Next.