Datagebruik › Trails

TRAILS

Datagebruik

De voorwaarden die worden gesteld aan de toegang tot en het gebruik van TRAILS-data staan in de algemene voorwaarden (versie 1 januari 2019). Hierin worden de procedure voor data-aanvraag, de eisen die worden gesteld aan het manuscript en de eisen die worden gesteld aan het gebruik van de data beschreven.

Om TRAILS-data aan te vragen door externe gebruikers moet het formulier publicatieplan external users worden ingevuld. Voorwaarden voor externe gebruikers staan in de TRAILS general conditions data use for external users (versie 2019).

Codeboeken zijn in te zien via DANS EASY, het online archiveringssysteem voor onderzoeksdata van het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens.