Disclaimer › Trails

TRAILS

Disclaimer

TRAILS besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de inhoud van deze website. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie op de website onjuist of onvolledig is. TRAILS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid, actualiteit en juistheid van de website. 

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend, daarnaast sluit TRAILS aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website beschikbare informatie openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van TRAILS.

Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

TRAILS behoudt zich het recht voor wijzigingen in de website zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang aan te brengen.

Op de website van TRAILS wordt middels links verwezen naar externe websites van derden. Deze links worden met zorg geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. TRAILS kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van de websites van derden, noch voor het functioneren van de betreffende websites.

Als u een (contact)formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De website van TRAILS maakt geanonimiseerd gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service van Google Inc. Deze service maakt gebruik van cookies die helpen te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen we de website voor de gebruiker verbeteren. Deze cookies staan standaard aan op dit apparaat.