Trails

English

NIEUWS & MEDIA

TRAILS is al meerdere keren in de media geweest, zelfs op TV! De meest recente nieuwsfeiten staan op deze pagina. De oudere nieuwsfeiten vind je in het Nieuwsarchief. Ook heeft TRAILS een magazine, waarvan de inhoud ook hier is te lezen. Sinds november 2013 is TRAILS ook te volgen op Twitter.

Juni 2014. Gegevens over gezondheid van TRAILS jongeren helpen bij verbeteren van preventie in Nederland

Het Ministerie van VWS heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het ontwikkelen van een extra preventief contact met adolescenten. Veel JGZ organisaties werken eraan om dit contactmoment vorm te geven.

Het UMCG deed onderzoek om dit te ondersteunen. Centraal in dit onderzoek stonden de aard en het voorkomen van risicogedragingen en (psychosociale) gezondheidsproblemen op deze leeftijd, en de mate waarin problemen clusteren bij specifieke risicogroepen. Vervolgens is ook nagegaan in hoeverre deze problemen kunnen worden beïnvloed. Het onderzoek was met name gericht op drie clusters met name aan bod overgewicht, lichamelijke beweging en voeding (ontbijten, groente- en fruitconsumptie); roken, alcohol en cannabisgebruik; en internaliserende problemen, depressie, externaliserende problemen en pesten.

De resultaten laten zien dat problemen op een aantal terreinen sterk toenemen in de adolescentie. Die toename is sterker in bepaalde groepen zoals jongeren met laag opgeleide ouders en in lagere schoolniveaus. De verschillen tussen groepen zijn echter relatief klein, alle jongeren hebben aandacht nodig. Een goede taxatie vooraf van de risico's die jongeren lopen kan daarbij helpen om zo goed mogelijk advies te geven, en zo nodig preventieprogramma's aan te beiden zoals voorlichting en computerfeedback. De huidige transformatie van de jeugdhulp biedt daarbij ook mogelijkheden om gericht verder zorg- en preventietrajecten te ontwikkelen.

Het rapport dat deze bevindingen beschrijft is op 10 juni aangeboden aan de directeur Publieke Gezondheid van het Ministerie van VWS, op het ministerie in Den Haag.

Lees meer in het persbericht van het UMCG.

April 2014. Psychische problemen zo vroeg mogelijk voorkomen

Het aantal mensen met psychische en gedragsproblemen zal niet verminderen, tenzij Nederland zwaar inzet op preventie. Dat is de overtuiging van Hans Ormel (67), hoogleraar in de Sociale Psychiatrie en Psychiatrische Epidemiologie van het UMCG. De gelauwerde onderzoeker denkt bij preventie onder meer aan een nieuw vak op school voor vier tot achttienjarigen: leefvaardigheden.

Lees meer in het artikel van KennisInZicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

April 2014. Artikel in het DvhN over 'Jeugd psychisch ziek'

In het Dagblad van het Noorden van 4 april 2014 staat het artikel 'Jeugd psychisch ziek'. Twintig tot dertig procent van de jongeren in Noord-Nederland krijgt een vorm van zorg wegens psychische problemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het UMCG. Lees meer in het artikel of lees meer in het Engelstalige artikel van Prof.dr. S.A. Reijneveld en anderen, dat is verschenen in het online tijdschrift Plos One.

Februari 2013. VICI-beurs van 1,5 miljoen voor onderzoek naar plezier (persbericht UMCG)

Plezier maken is een hooggewaardeerd goed, vooral onder jonge mensen. Als het niet meer lukt om plezier te beleven, is dat bijzonder akelig. Het is een eenzaam en isolerend gevoel. NWO heeft aan Tineke Oldehinkel, hoogleraar Levensloopepidemiologie van Veelvoorkomende Psychiatrische Stoornissen in het UMCG, een subsidie van 1,5 miljoen euro toegekend voor drie onderzoeksprojecten naar het onvermogen om plezier te beleven, ook wel anhedonie genoemd. Lees ook de rest van het persbericht.

September 2012. KiVa, een onderzoek dat voortbouwt op het werk van TRAILS naar pesten - KiVa in het nieuws

Zeventig basisscholen zijn begonnen met het geven van lessen van het KiVa-antipestprogramma. Zowel het Journaal als het Jeugdjournaal maakten mooie reportages. Op de Rotterdamse Emmausschool filmde het NOS Journaal een KiVa-les en steungroepaanpak. Het Jeugdjournaal maakte een item over KiVa op de Julianaschool in Bennekom. Pavlov, het Radio 1 programma op de zaterdagavond tussen 18-19 uur, besteedde zaterdag 29 september meer dan de halve uitzending aan KiVa en pestgedrag, met onderzoekers René Veenstra en Patrick van Veen. In de wetenschapsbijlage van de NRC van zaterdag 29 september jl. staat een recensie over het boek. Hierin ook aandacht voor het KiVa programma. Hoogleraar sociologie René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoeken of het KiVa-programma ook in Nederland werkt (lees het interview).

Mei 2012. Betere prestaties door examenstress

Het voelen van een beetje spanning is goed voor de prestaties van de leerlingen tijdens de eindexamens die maandag beginnen. Als de hartslag en het cortisolgehalte - stresshormonen - stijgen, komen er betere resultatien uit. Lees verder in onderstaand artikel uit de Telegraaf.

2012_05 Krantenbericht Teleg.. | 623kb download bestand
April 2012. JGZ voorspelt psychosociale problemen ten dele

Gegevens van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voorspellen psychosociale problemen bij jongeren maar deels. Gedragsproblemen, autisme spectrum en ADHD zijn goed te voorspellen op basis van door JGZ geregistreerde gegevens. Voor emotionele problemen geldt dat minder.

Onderzoekster Merlijne Jaspers promoveerde begin april 2012 op deze gegevens uit het TRAILS-onderzoek. Lees ook de rest van het nieuwsbericht.

Januari 2012. Artikel in Journal of Adolescent Health

Jongeren met een lage intelligentie hebben een aanleg voor onverklaarde lichamelijke klachten, vooral als zij ervaren dat hun ouders hoge schoolverwachtingen van hen hebben. Meer informatie over dit artikel is te lezen op de website van het NTVG

Juni 2011. Pubers die gepest worden waren als kleuter vaker agressief en met minder sterke motoriek (persbericht UMCG/RUG)

Pesten op school is een groot, wereldwijd probleem. Naar schatting is 15 tot 25% van alle leerlingen betrokken bij pesten; dit kan zijn als dader, als slachtoffer of beide. Er is inmiddels al veel bekend over de gevolgen van pesten. Over risicofactoren die leiden tot pesten echter nog niet. Danielle Jansen van de afdeling Sociale Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen ontdekte dat agressief kleutergedrag een voorspeller is voor latere betrokkenheid bij pesten. Ook kinderen uit een lagere sociaaleconomische klasse blijken meer risico te lopen op pesten en pestgedrag. Haar artikel verschijnt nog deze maand in het tijdschrift BMC Public Health. Lees meer.
 

April 2011. Een greep uit tien jaar jongerenonderzoek (persbericht UMCG)

Over pesten, depressieve meisjes en jongeren met een kort lontje: een greep uit tien jaar jongerenonderzoek.

Het TRAILS-onderzoek heeft sinds de start in 2001 unieke gegevens verzameld over de ontwikkeling van jongeren. Enkele belangrijke bevindingen gaan over depressie, pesten en middelenmisbruik. Zo werd ontdekt dat depressie twee keer zo vaak voorkomt bij meisjes dan bij jongens en dat jongeren met een ‘kort lontje’ meer kans hebben op depressie. Pestgedrag blijkt niet alleen gevolgen te hebben voor het slachtoffer, maar ook voor de pester en zelfs de gehele klas. En jongeren die vroeg beginnen met roken, zullen sneller beginnen met blowen, maar niet elke jongere zal die overstap maken. TRAILS-onderzoekers proberen de nieuwe kennis ook te vertalen naar de praktijk: zo werkt een aantal basisscholen inmiddels al met het een uit TRAILS voortgekomen ‘netwerk-analyse’ om pesten te signaleren. Lees meer.
 

Tim Knol

Tim Knol

Toen
Droomde van een leven vol muziek

Nu
Speelt voor uitverkochte zalen in Nederland

Later
Is een wereldberoemde artiest

Yvette

Yvette

Toen
Wilde balletjuf en moeder worden

Nu
Studeert Psychologie en danst

Later
Is mamma en werkt in een ziekenhuis
 

Djoke

Djoke

Toen
Wilde vooral niet meer gepest worden

Nu
Is alleenstaande moeder, plukt de dag

Later
Neemt de toekomst zoals die komt
 

Jurjen

Jurjen

Toen
Wilde graag kok worden

Nu
Studeert Farmacie, speelt American Football

Later
Is met zijn team Nederlands Kampioen
 

Lisan en Wendela

Lisan en Wendela

Toen
Wilden gymlerares of muzikante worden

Nu
Studeren Psychologie, zingen in een studentenband

Later
Halen voldoening uit hun werk en de muziek
 

Thierry

Thierry

Toen
Wilde Amerika ontdekken

Nu
Studeert Geneeskunde

Later
Is arts, maar bij voorkeur gezond en gelukkig
 

Jolter

Jolter

Toen
Wilde vooral heel rijk worden

Nu
Staat midden in het studentenleven

Later
Blinkt uit als salesmanager bij een multinational
 

Janine

Janine

Toen
Wilde musicalster worden

Nu
Doet aan fotografie, video- en performancekunst

Later
Staat internationaal bekend om haar werk
 

Tobias

Tobias

Toen
Was vooral rustig en tevreden

Nu
Studeert Geneeskunde, speelt in een studentenorkest

Later
Werkt als arts en maakt muziek
 

Xanthe

Xanthe

Toen
Wilde schrijfster worden

Nu
Spaart voor een volgende lange reis, studeert Taal & Cultuur

Later
Ziet vooral veel van de wereld
 

Stef

Stef

Toen
Vond een heleboel dingen leuk

Nu
Is tijdelijk taxichauffeur

Toekomst
Is misschien agrariër of heel iets anders