Trails

NIEUWS & MEDIA

TRAILS is meerdere keren in de media geweest, ook op TV. Video's staan op ons eigen kanaal op YouTube. De meest recente nieuwsfeiten staan op deze pagina. De oudere nieuwsfeiten vind je in het Nieuwsarchief. Ook heeft TRAILS een magazine, waarvan de inhoud ook hier is te lezen. Nieuwe resultaten zijn te volgen via Twitter.

Maart 2015. Studie naar welke omgevingsfactoren neuroticisme voorspellen

Stressvolle en onvoorspelbare levensgebeurtenissen, vooral sociale stress en conflicten, kunnen ervoor zorgen dat mensen een hoger niveau van neuroticisme (emotionele instabiliteit) ontwikkelen. Bertus Jeronimus stelt dat op basis van onderzoek naar de relatie tussen omgevingsinvloeden en neuroticisme. Er is ook goed nieuws: positieve levensveranderingen kunnen lijden tot een afname van neuroticisme. Jeronimus concludeert dat het neuroticisme-niveau van mensen veel veranderlijker is dan lang werd gedacht. Op 16 maart promoveert hij op het proefschrift 'Environmental influences on neuroticism. A story about emotional (in)stability'. Lees meer op de website van het UMCG of ga naar het volledige proefschrift.

Maart 2015. Lichamelijke beweging kan depressie niet voorkomen

Voldoende lichaamsbeweging geeft geen garantie dat jongeren geen depressie ontwikkelen. Wel kan aan een depressieve periode een periode van minder lichamelijke activiteit voorafgaan en worden jongeren met depressieve symptomen gemiddeld lichamelijk minder actief. Tot slot blijkt niet iedereen een betere stemming te krijgen van voldoende lichaamsbeweging – ongeacht of men depressieve symptomen vertoont of niet. Nikolaos Stavrakakis vond deze opmerkelijke resultaten in zijn promotieonderzoek. Op 9 maart promoveert hij op het proefschrift 'Physical activity and depressive symptoms: Is a healthy body necessary for a healthy mind?

Lees meer op de website van het UMCG, de Volkskrant of ga naar het volledige proefschrift.

December 2014. Alcohol heeft geen effect op ontwikkeling breinfuncties jongeren

Alcohol drinkende jongeren blijken niet slechter te functioneren op concentratievermogen, impulscontrole en geheugen dan hun niet-drinkende leeftijdgenoten. Dat schrijft Sarai Boelema van de Universiteit Utrecht in haar proefschrift. Zij promoveerde op 5 december in Utrecht op onderzoek naar alcoholgebruik onder adolescenten die meedoen aan het TRAILS-onderzoek. Boelema’s proefschrift is de eerste omvangrijke longitudinale studie naar de effecten van alcoholgebruik op het cognitieve functioneren bij jongeren. Lees de rest van het persbericht van de Universiteit Utrecht. In dit persbericht staan ook diverse links naar de media, zoals het NOS Journaal van 3 december en het RTL nieuws.

Juni 2014. Gegevens over gezondheid van TRAILS jongeren helpen bij verbeteren van preventie in Nederland

Het Ministerie van VWS heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het ontwikkelen van een extra preventief contact met adolescenten. Veel JGZ organisaties werken eraan om dit contactmoment vorm te geven.

Het UMCG deed onderzoek om dit te ondersteunen. Centraal in dit onderzoek stonden de aard en het voorkomen van risicogedragingen en (psychosociale) gezondheidsproblemen op deze leeftijd, en de mate waarin problemen clusteren bij specifieke risicogroepen. Vervolgens is ook nagegaan in hoeverre deze problemen kunnen worden beïnvloed. Het onderzoek was met name gericht op drie clusters: 1) overgewicht, lichamelijke beweging en voeding (ontbijten, groente- en fruitconsumptie), 2) roken, alcohol en cannabisgebruik en 3) internaliserende problemen, depressie, externaliserende problemen en pesten.

De resultaten laten zien dat problemen op een aantal terreinen sterk toenemen in de adolescentie. Die toename is sterker in bepaalde groepen zoals jongeren met laag opgeleide ouders en in lagere schoolniveaus. De verschillen tussen groepen zijn echter relatief klein, alle jongeren hebben aandacht nodig. Een goede taxatie vooraf van de risico's die jongeren lopen kan daarbij helpen om zo goed mogelijk advies te geven, en zo nodig preventieprogramma's aan te beiden zoals voorlichting en computerfeedback. De huidige transformatie van de jeugdhulp biedt daarbij ook mogelijkheden om gericht verder zorg- en preventietrajecten te ontwikkelen.

Het rapport dat deze bevindingen beschrijft is op 10 juni aangeboden aan de directeur Publieke Gezondheid van het Ministerie van VWS, op het ministerie in Den Haag.

Lees meer in het persbericht van het UMCG.

April 2014. Psychische problemen zo vroeg mogelijk voorkomen

Het aantal mensen met psychische en gedragsproblemen zal niet verminderen, tenzij Nederland zwaar inzet op preventie. Dat is de overtuiging van Hans Ormel (67), hoogleraar in de Sociale Psychiatrie en Psychiatrische Epidemiologie van het UMCG. De gelauwerde onderzoeker denkt bij preventie onder meer aan een nieuw vak op school voor vier tot achttienjarigen: leefvaardigheden.

Lees meer in het artikel van KennisInZicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

April 2014. Artikel in het DvhN over 'Jeugd psychisch ziek'

In het Dagblad van het Noorden van 4 april 2014 staat het artikel 'Jeugd psychisch ziek'. Twintig tot dertig procent van de jongeren in Noord-Nederland krijgt een vorm van zorg wegens psychische problemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het UMCG. Lees meer in het artikel of lees meer in het Engelstalige artikel van Prof.dr. S.A. Reijneveld en anderen, dat is verschenen in het online tijdschrift Plos One.

Februari 2013. VICI-beurs van 1,5 miljoen voor onderzoek naar plezier (persbericht UMCG)

Plezier maken is een hooggewaardeerd goed, vooral onder jonge mensen. Als het niet meer lukt om plezier te beleven, is dat bijzonder akelig. Het is een eenzaam en isolerend gevoel. NWO heeft aan Tineke Oldehinkel, hoogleraar Levensloopepidemiologie van Veelvoorkomende Psychiatrische Stoornissen in het UMCG, een subsidie van 1,5 miljoen euro toegekend voor drie onderzoeksprojecten naar het onvermogen om plezier te beleven, ook wel anhedonie genoemd. Lees ook de rest van het persbericht.

Tim Knol

Tim Knol

Toen
Droomde van een leven vol muziek

Nu
Speelt voor uitverkochte zalen in Nederland

Later
Is een wereldberoemde artiest

Yvette

Yvette

Toen
Wilde balletjuf en moeder worden

Nu
Studeert Psychologie en danst

Later
Is mamma en werkt in een ziekenhuis
 

Djoke

Djoke

Toen
Wilde vooral niet meer gepest worden

Nu
Is alleenstaande moeder, plukt de dag

Later
Neemt de toekomst zoals die komt
 

Jurjen

Jurjen

Toen
Wilde graag kok worden

Nu
Studeert Farmacie, speelt American Football

Later
Is met zijn team Nederlands Kampioen
 

Lisan en Wendela

Lisan en Wendela

Toen
Wilden gymlerares of muzikante worden

Nu
Studeren Psychologie, zingen in een studentenband

Later
Halen voldoening uit hun werk en de muziek
 

Thierry

Thierry

Toen
Wilde Amerika ontdekken

Nu
Studeert Geneeskunde

Later
Is arts, maar bij voorkeur gezond en gelukkig
 

Jolter

Jolter

Toen
Wilde vooral heel rijk worden

Nu
Staat midden in het studentenleven

Later
Blinkt uit als salesmanager bij een multinational
 

Janine

Janine

Toen
Wilde musicalster worden

Nu
Doet aan fotografie, video- en performancekunst

Later
Staat internationaal bekend om haar werk
 

Tobias

Tobias

Toen
Was vooral rustig en tevreden

Nu
Studeert Geneeskunde, speelt in een studentenorkest

Later
Werkt als arts en maakt muziek
 

Xanthe

Xanthe

Toen
Wilde schrijfster worden

Nu
Spaart voor een volgende lange reis, studeert Taal & Cultuur

Later
Ziet vooral veel van de wereld
 

Stef

Stef

Toen
Vond een heleboel dingen leuk

Nu
Is tijdelijk taxichauffeur

Toekomst
Is misschien agrariër of heel iets anders